OM OSS  

LOMNAB svensk återförsäljare för HYBRIDFILTER

 

VI HJÄLPER DIG HANTERA  BESVÄRANDE SVAVELVÄTE LUKT 


VI HAR ARBETAT MED LÖSNINGAR PÅ SVAVELVÄTELUKT FRÅN SPILLVATTEN OCH BIOGAS SEDAN 2014.


VI HJÄLPER DIG ATT HITTA DEN EFFEKTIVASTE ODÖR LÖSNINGEN OCH BÄST REDUCERAR SVAVELVÄTE NIVÅERNA 


LEDNINGAR , BETÄCKNINGAR OCH ELSKÅP MÅR BÄTTRE NÄR H2S NIVÅN GÅR NED

Lars- Olof Nilsson 

Vd

Lars- Olof Nilsson 

Vd

Vårt team

Montage ute hos kunder