Utbildning 

Vi utbildar dig i hur du kan hantera svavelväte med hjälp av luftcirkulation 

Det mest hållbara och miljömässiga arbetssättet att förhindra svavelväte

Steg 1.Grundläggande nivå- låt luftcirkultionen göra jobbet 

Utbildningen bygger på den långa traditionen om hur vi har luftat ledningar för att minimera svavelväteproblem i vårt ledningssystem.

Hur löser vi enklare odörproblem

Steg 2.Fördjupningsdel  

Utbildningen bygger på dokumenterad kunskap från Ahlborgs universitet och Dansk Vatten (Danva)och deras svavelvätegrupp.

Vi visar hur man detekterar svavelväte både med hjälp av h2S mätare och färgindikring.


Lämna Ditt Nummer

Låt oss ringa upp dig