PRODUKTER  


HANTERAR SVAVELVÄTELUKT FRÅN SPILLVATTEN OCH BIOGAS 

TEKNIK SUPPORT

VI HAR LÅNG ERFARENHET FRÅN VA FRÅGOR OCH HAR ARBETAT MED SVAVELVÄTEPROBLEM SEDAN 2014. FILTREN ÄR BYGGDA I TYSKLAND DÄR MAN ARBETAT MED ODÖRPROBLEM SEDAN MITTEN AV 1990 TALET.